Tábor 2009

Tábor roku 2009 byl trochu kratší – 19 denní a zpočátku velmi často pršelo a několikrát hrozilo, že náš Zlatý potok vyplaví. Přesto si myslím, že se tábor povedl, o čemž svědčí nadšení členů po návratu domů. Postavili jsme 18 metrový stožár, rozebrali starý most, v noci se plížili pro vlajky do vedlejšího tábora, skauti šli na nehlášený puťák a výsadkáře, vlčata na dva výlety, hráli jsme volejbal, jezdili na lodi po táboře, cachtali se v potoce, hráli etapové hry Silmarillion a Robinson a slunili se na louce.

Na letošním táboře nám vařili tři úžasní lidé, kterým patří náš dík – Ignác, Jarmila a Mariela. Velký dík si zaslouží také všichni ostatní bez nichž by se tábor nemohl uskutečnit – Kubelovi, Dvořákovi, paní Hambergerová, pan Svoboda, autoopravna Brabec, rodina Výborných, pan Vaněk, tvůrci etapovky Jakub a Pirát, rádcové družin a Honza, kterému všichni vděčíme opravdu za hodně.

Přestože potok vypadal, že nás vyplaví, a opravdu jsme museli vyklidit hangáry a kuchyň, ke stanům se ani zdaleka nedostal. Stany stojí totiž každý rok na návršíčku na louce a tak byly stále ještě přes půl metru nad potokem. Přesto se na nás přijela podívat milá paní hygienička a byla příjemně překvapena, protože jsme i přes stěhování nezapomněli na hygienu a vše jsme důkladně vyčistili. Za celý tábor se nestal žádný vážný úraz.

Skauti si pekli vlastní chleba, stavěli spešl oheň o čtyřech věžích, vyráběli kytaru, pomáhali na pile a zlepšovali se ve volejbale, zatímco vlčata běhala ranní rosou, bojovala s piráty na rybníce a stavěla si přístřešky na noc.

Rozloučil se s námi Damián a založili jsme rovery, které bude vést Žmolek.

Za vedoucí chci poděkovat všem členům za příjemný tábor a spoustu prima zážitků. Těším se na příští rok. Tomáš
Napsat komentář