Poslední informace o táboře 2015

Odjezd:

Sraz: v úterý 30. 6. ve 13:40 Na Knížecí, stanoviště 5

S sebou: kroj (a zelené nebo hnědé krátké kalhoty) na sebe, bezinfekčnost s datem odjezdu (+ případně další dokumenty), jídlo na úterý a středu

Všechna zavazadla (označená jménem) přineste ve středu 24.6.2015 (18:00 až 19:00 hod.) do Vojtěšky v Břevnovském klášteře. S auty, prosíme, nezajíždějte až k Vojtěšce (maximálně ke kostelu). Potvrzení od lékaře doneste na schůzku nebo nejpozději se zavazadly 24.6.2015.

 

Návrat:

ve úterý 21.7. 2015 14.30 hod. – na parkoviště před klášterem

Zavazadla si můžete vyzvednout ve Vojtěšce po příjezdu. Při návratu uvítáme pomoc tatínků s úklidem věcí.

Adresa tábora:

Tábor 175. skautského oddílu JELENI

Vitějovice 384 27

Poste restante

Kontakt na vedení v průběhu tábora: Ondřej Rabiňák 732 555 860

Napsat komentář