O výpravě do Turnova

Výprava do Turnova (17-19.9. 2010)

Za příjemného podzimního počasí jsme podnikli výpravu do Turnova, kde jsme ve skautské klubobně pořádali velkou Sýr párty…


První den co jsme přijeli po jízdě vlakem, jsme šli hledat klubovnu. Chvíli jsme ve tmě slézali a vylézali po mostech a asi čtyřikrát se vraceli na stejná místa, ale nakonec se nám jí podařilo přece jen nalézt. Hned co jsme byli uvnitř, jsme začali vybírat místo na spaní a vybalovat věci. Poté následoval fotbal ve tmě, nejdřív s baterkami, po tom bez baterek. Míč se nám občas zakutálel pod klubovnu, ale i tak jsme hráli (bez lékárničky).

Hned, co jsme druhý den vstali, jsme šli opět hrát fotbal, pak jsme si zabalili věci a šli jsme na pochod, kde jsme chodili chvíli po městě a pak jsme se vydali do strmého kopce, kde jsme dolezli až k podivným sochám (stále bez lékárničky). Došli jsme až k poměrně velké skalce se schodištěm na rozhlednu, kde byl nádherný výhled na Turnov. Při slézání jsme šli cestou  lesem, kdy jsme na jednom místě shazovali listí na jeskynního muže. Poté jsme vylézali na skály a vychutnávali si vyhlídku na lesy okolo nás. Pak  jsme se vyrazili do místa jemuž se říká Adamovo lóže, kde byla vytesaná postel do skály. Prolézali jsme skály, až jsme se dostali k zámku Hrubá skála, odkud byl krásný výhled z hradeb.

Při cestě zpátky jsme hráli zajímavou hru, při které když někdo zapískal na píšťalku, tak všichni  jsme se museli do deseti vteřin někam schovat a po znovu zapískání se museli všichni co nejdřív vrátit a ten, kdo se člověka s píšťalkou dotkl nejdřív, mohl pak sám pískat.Tu a tam byla cestou nějaká šišková bitva (stále bez lékárničky). Když jsme se konečně vrátili zpět do klubovny, někteří hráli fotbal a jiní se snažili rozdělat oheň na plynovém hořáku na kterém jsme si později  udělali těstoviny s masem.

Následovala Sýr párty, kde jsme se snažili sníst co nejvíc sýra.  Když jsme třetí den ráno vstali, pochodovali jsme do kostela, kde jsme si vyslechli mši. Při návratu zpět jsme si v klubovně sbalili věci a vyrazili jsme zpátky na nádraží, odkud jsme se vrátili do Prahy.

Napsat komentář