Na světě nejsme sami

Letos se podařilo na Misijní neděli vybrat pro Zambii 43 516 Kč. Všem, kdo přišli a zapojili se, patří velký dík.

Krtek

Napsat komentář