Historie skautingu

Již 100 let

http://www.biographyonline.net/humanitarian/baden-powell.html

Robert Baden Powell

V roce 1907 založil ve Velké Británii lord Robert Baden Powell první oddíl. Do idey skautingu začlenil zásady rytířství, křesťanství, indiánského života i Komenského školy hrou. Úspěch skautské myšlenky překonal všechna očekávání a skauting se šířil po celém světě.

Roku 1911 vzniká pod vedením Antonína Benjamina Svojsíka skauting v Čechách. O rok později získává svůj tradiční název – Junák.

Během první republiky prošla oddíly Junáka řada vynikajících osobností nejrůznějšího zaměření – prezident Edvard Beneš, básník Jíři Wolker, klinický lékař a akademik Josef Charvát, cestovatel František A. Elstner, příslušník zahraničního odboje a spolustrůjce atentátu na Heydricha Jan Kubiš.

Za druhé světové války byl Junák zrušen. Mnoho skautů však hájilo myšlenky skautingu v ilegálním odboji či za hranicemi protektorátu. Sedm stovek z nich za to zaplatilo životem.

Poválečné nadšení pro skauting přivedlo do Junáka čtvrt miliónu členů. Ti se významně podíleli na hospodářské obnově země výpomocí v zemědělství. Jako ledová sprcha působil obrat v roce 1948. Junácká organizace byla paralyzována, řada činovníků se stala obětí politických procesů a strávila roky v komunistických žalářích. V roce 1950 byl Junák zrušen.

Nakrátko se k novému životu probudila skautská organizace v roce 1968. Budování organizační struktury a rozmach činnosti ukončil rok 1970, kdy byl Junák násilně pohlcen Pionýrskou organizací.

Na přelomu let 1989 a 1990 vstala skautská organizace z popela a rychle se začlenila do mezinárodních struktur. V souvislosti s rozdělením Československa se dělí i junácká organizace a získává svůj název Junák – svaz skautů a skautek ČR, který byl v roce 2015 přejmenován na Junák – český skaut.

Napsat komentář