Historie oddílu

Nejstarší historické poznámky o Jelenech jsou z roku 1936, kdy se uskutečnil první tábor. Poté byl skauting několikrát zakázán, kdy byla činnost našeho oddílu značně omezena. Obnoven byl znovu po revoluci, kde funguje při Břevnovském klášteře dodnes.

Napsat komentář