JELENDA: Praha bude brzy naše

Editoriál

Není třeba dlouhých odstavců k oznámení toho zdánlivě drobného pokroku, jakým otevření… ,kdybch napsal čeho už v editoriálu, neměl bych čím se zabývat dál, zajisté je. Nuže, krátkou zprávu by dlouhý úvod hyzdil.

Hlavní zpráva

Politika tohoto školního roku založená na hesle „MAKE EVERYTHING GREAT AGAIN!“ naplňuje vlastní program.Roverům se dostane jejich vlastní klubovny – Liborovky. Tento starý a dlouhé roky nevyužívaný sklepní byt kus nad Marjánkou se již velmi brzy vrátí do provozu. Několik opravářských zátahů, kdy se skupina pěti až šesti roverů tísnila ve dvou místnostech, které je zvládly jen tak tak pojmout, klábosila, poslouchala worship songs, překrývala díry ve zdi plakátky se Schwarzenbergem (vhodno připomenout, že celý projekt rekonstrukce je pomalu starší než Liborovka sama a probíhal například i v době titánského volebního klání Miloše Zemana s Karlem Schwarzenbergem), obdivovala úctyhodnou výstavu pivních lahví, které jí zde zanechala minulá generace, malovala poličky na bílo a snila o pokaleníčku, na nějž si zde jistě najde čas, až bude vše dokončeno.

Toto přání bude zajisté již brzy splněno, linoleum bylo položeno, nábytek nakoupen a nám nezbývá než se pozvat na…

 

Roverské odpoledne

23. února pro všechny rovery. Co se zde bude dít, zatím není zcela známo. Nicméně víme, že náš vůdce Jakuš stál o pokaleničko, tak se ho snad dočká.

 

Už jen 153 miliónů let!

Co nám zcela vyráží dech je prognóza. Konečně máme po revoluci vlastní byt! Klubovna ve Vojtěšce je půjčená od benediktýnů a nepočítá se. Za třicet od revoluce jsme plně zrenovovali jeden byt! A co to znamená? Že je nejvyšší čas se pustit na další. V Praze je 1,3 miliónů domů, pokud budeme počítat na jeden dům čtyři byty a na jeden byt třicet let práce, je už před námi jen kratičkých 153 miliónů let a v každém pražskému bytě bude možno nalézt skautskou lilii a všude se budou pořádat schůzky Jelenů.

Nezbývá než s obrovským optimismem zopakovat nadpis tohoto článku – Praha bude brzy naše!

 

Napsat komentář