Aktivní Šestka v roce 2019

V kalendářním roce 2019 jsme s finanční podporou Městské části Praha 6 úspěšně uspořádali v rámci projektu „Aktivní Šestka“ několik úspěšných oddílových akcí (finanční podpora pro celé středisko Bílý los byla 75 400 Kč). Věnovali jsme se především sportovním aktivitám (lezecká stěna, bowling, vodáctví, florbal), pozadu však nezůstaly ani aktivity kulturní (divadla, kina, ZOO)  a vzdělávací. Do projektů byly zapojeny i další oddíly našeho střediska.

 

Za finanční podporu od Městské části Praha 6 v roce 2019 velice děkujeme!

Napsat komentář